Nieuws

 • Effecten aanpassing transitievergoeding berekend

  Geplaatst op 20 november 2017

  De kabinetsplannen voor aanpassing van de opbouw van de transitievergoeding hebben voor werkgevers zowel kostenverhogende als kostenverlagende effecten. Voor de individuele werkgever zullen de effecten afhangen van de leeftijd en diensttijd van zijn medewerkers. AWVN heeft deze plannen doorgerekend.
  Lees verder »
 • Ook loonaanvulling in derde ziektejaar?

  Geplaatst op 17 november 2017

  Een elektromonteur krijgt in zijn tweede ziektejaar een loonaanvulling tot 90 procent van het contractuele brutoloon. Zijn werkgever moet ook in het derde ziektejaar loon doorbetalen. Met aanvulling? De werkgever meent van niet.
  Lees verder »
 • Overzicht belangrijke wetswijzigingen per 1 januari 2018

  Geplaatst op 17 november 2017

  Ook per 2018 wijzigt er weer het een en ander voor u als salarisprofessional. Tien relevante wetswijzigingen die per 1 januari 2018 in werking treden, vindt u hier op een rij. 
  Lees verder »
 • Vier keuzes voor HR om door te ontwikkelen naar strategisch businesspartner

  Geplaatst op 10 november 2017

  Er is geen beroepsgroep die door de jaren heen zo is veranderd als de HR-medewerker. Waar de afdeling personeelszaken voorheen bekend stond om het verwerken van administratie, is de rol van HR-afdeling verschoven naar een meer tactische en zelfs strategische adviseursrol. Om te kunnen voldoen aan die rol, moeten HR-medewerkers zich losmaken van de vertrouwde basis en tijd investeren om die nieuwe competenties te ontwikkelen.

  Lees verder »
 • Waardeoverdracht klein pensioen uitgesteld tot 2019

  Geplaatst op 9 november 2017

  Nieuwe kleine pensioenen worden niet per 1 januari 2018, maar pas per 1 januari 2019 automatisch overgedragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder. Bestaande kleine pensioenen blijven nog een jaar langer op de plank liggen.


  Lees verder »
 • Privacy: wat mag werkgever vragen bij ziekmelding en re-integratie?

  Geplaatst op 7 november 2017

  Wat mag de werkgever aan gegevens van de werknemer vragen en verwerken in het kader van een ziekmelding of het re-integratieproces? Waar ligt de privacygrens? Voor de verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van zieke werknemers gelden specifieke regels. Werkgevers mogen volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) slechts beperkt gegevens vragen en verwerken in het kader van een ziekmelding of re-integratieproces. 
  Lees verder »
 • Overgang naar payrollbedrijf na drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met inlener

  Geplaatst op 7 november 2017

  De werknemer die na drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aanging met een payrollbedrijf om vervolgens door dat payrollbedrijf te worden uitgeleend aan zijn voormalige werkgever, stelde ten onrechte dat hij daardoor voor onbepaalde tijd in dienst was bij zijn voormalige werkgever.
  Lees verder »
 • Compensatieregeling moet kosten werkgevers door transitievergoeding beperken

  Geplaatst op 3 november 2017

  Het kabinet Rutte II kwam in maart 2017 met een wetsvoorstel voor compensatie voor werkgevers van de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Ook wijzigt het voorstel de manier waarop in cao’s kan worden afgeweken van de transitievergoeding. Het parlement moet het voorstel nog behandelen, waarna de regels per 1 juli 2019 kunnen ingaan.
  Lees verder »
 • Werkgevers positief over functioneren oudere werknemers

  Geplaatst op 26 oktober 2017

  Meer dan de helft van de werkgevers vindt het wenselijk dat werknemers doorwerken na hun 60e levensjaar. Doorwerken na de pensioensleeftijd vindt de helft wenselijk. Veel werkgevers vinden duurzame inzetbaarheid hun verantwoordelijkheid, maar nemen niet altijd maatregelen. Dit zijn enkele uitkomsten in de SCP-publicatie Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017.
  Lees verder »
 • Sectorpremies 2018 in overzicht

  Geplaatst op 25 oktober 2017

  De sectorpremies voor 2018 zijn vastgesteld. Het ministerie van sociale Zaken heeft de door het UWV vastgestelde premiepercentages sectorfondsen 2018 op 24 oktober 2017 gepubliceerd in de Staatscourant.
  Lees verder »
1 2 3 32
 • Bijeenkomst

  Up-to-date het nieuwe jaar in?
  Kom naar onze actualiteitenbijeenkomsten in december.

  Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden.

 • Inschrijven nieuwsbrief

  Wilt u op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws, nieuwe blog posts of wijzigingen in wetgeving? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief
 • Disclaimer

  Loonvisie besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Loonvisie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen.