"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Aanvragen subsidie praktijkleren 2023

Bedrijven, erkende leerbedrijven en instellingen, waaronder opleidingsbedrijven, en instellingen die een praktijkleerplaats of een werkleerplaats aanbieden aan leerlingen, studenten of deelnemers in diverse onderwijssectoren (bijvoorbeeld BBL’ers) kunnen ook in 2023 de subsidie praktijkleren aanvragen.

Deze subsidie kan oplopen tot maximaal € 2.700,00 euro per studiejaar!
Een leerbedrijf kan in aanmerking komen voor subsidie voor het deel van de periode waarin hij begeleiding heeft verzorgd tijdens het studiejaar 2022/2023. Ook als een deelnemer stopt, krijgt de werkgever naar verhouding een tegemoetkoming in de kosten die hij heeft gemaakt voor de begeleiding. De werkgever hoeft geen volledig studiejaar begeleiding te geven om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen. Begeleiding uit voorgaande studiejaren komt niet in aanmerking voor subsidie.

Extra subsidie bbl-leerplek sectoren landbouw, horeca en recreatie
De Subsidieregeling praktijkleren wordt in de studiejaren 2022/2023 uitgebreid met een extra compartiment. Erkende leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie kunnen bovenop de gebruikelijke subsidie praktijkleren een extra subsidiebedrag aanvragen als zij een bbl leerplek aanbieden.

Bij de aanvraag van het basisbedrag van de Subsidieregeling praktijkleren moet het erkende leerbedrijf in het aanvraagformulier aangeven of het behoort tot de sector landbouw, horeca of recreatie.

De toeslag voor erkende leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie is beschikbaar tot en met 2024. De Subsidieregeling Praktijkleren loopt echter tot en met eind 2023. Er is nog niets bekend over een verlenging van de regeling. Daarom is nu nog niet duidelijk hoe de extra subsidie voor studiejaar 2023-2024 beschikbaar komt.

De subsidie kan worden aangevraagd voor de volgende doelgroepen:

  • Vmbo: Leerlingen die een leer-werktraject volgen in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo. Het geldt alleen voor het traject dat specifiek is gericht op het behalen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding. Alleen het 3de en 4de leerjaar van de opleiding komen in aanmerking voor subsidie;
  • Mbo: Deelnemers aan een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in het mbo;
    Let op: deelnemers aan een beroep opleidende leerweg (bol) komen niet in aanmerking voor subsidie. Dit geldt ook voor deelnemers aan de Derde Leerweg (OVO), EVC-trajecten en specifieke maatwerktrajecten (geen mbo bbl-opleidingen).
  • Hbo: Studenten die een duale of deeltijd hbo-opleiding volgen waarbij de CROHO-code van de opleiding valt binnen de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving / gezondheidszorg, gedrag & maatschappij Het gaat alleen om de opleidingen waarbij een praktijkdeel een verplicht onderdeel van de opleiding is.
  • Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s).
  • VSO: Leerlingen die in het laatste schooljaar van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) zitten en onderwijs volgen in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel of in een leer-werktraject in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs;
  • PRO: Leerlingen die in het laatste schooljaar van het Praktijkonderwijs (PRO) zitten;
  • Entree in het vmbo: Leerlingen die een basisberoepsgerichte leerweg in het voorgezet onderwijs volgen die is ingericht als entreeopleiding en wordt verzorgd als beroepsbegeleidende leerweg.

Meer informatie vindt u op de website van RVO:
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/praktijkleren
 
De subsidieaanvraag dient na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar te worden ingediend. Vanaf 1 juli 2021 heb je minimaal e-Herkenning niveau 3 met machtiging ‘RVO diensten op niveau eH3’ nodig om in te loggen voor Subsidieregeling praktijkleren. In 2023 kan de subsidieaanvraag worden ingediend tot uiterlijk vrijdag 15 september 2023 17.00 uur. Aanvragen die RVO na dit tijdstip ontvangt, komen niet in aanmerking.

Loonvisie kan deze subsidie voor u aanvragen omdat wij over een zogenaamd e-herkenningsmiddel beschikken. 
Indien u werknemers in dienst heeft waarop één van de bovenstaande doelgroepen van toepassing is, laat het ons dan weten door middel van een antwoord op dit mailbericht. Wij zullen u vervolgens een machtigingsformulier en een Excelsheet sturen, waarin u de noodzakelijke gegevens ten behoeve van de subsidieaanvraag kunt invullen. Zou u ons per omgaande doch uiterlijk 31 augustus a.s. kunnen berichten, zodat we tijdig de aanvraag kunnen indienen?

Indien u de subsidie zelf wilt aanvragen laat u het ons dan ook even weten?

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben of anderszins nadere informatie wensen, neem dan gerust contact met ons op.

Mis niets en blijf op de hoogte van al het nieuws

× Hoe kunnen we je helpen?