"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

BBL-studenten hebben nu recht op een aparte overeenkomst

BBL-studenten krijgen nu meer zekerheid en duidelijkheid met nieuwe overeenkomst

BBL, wat staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg, is een opleidingsroute binnen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) waarbij studenten werk en studie combineren. Deze studenten hebben niet alleen een leerovereenkomst met hun onderwijsinstelling en het leerbedrijf, maar ook een aparte arbeidsovereenkomst met hun werkgever​​.

Arbeidsovereenkomst en Ketenregeling

BBL-studenten sluiten een arbeidsovereenkomst die specifiek bedoeld is voor de duur van hun opleiding. Deze overeenkomst valt onder een bijzondere regeling waardoor de ketenbepaling niet van toepassing is. Dit betekent dat een BBL-student meerdere tijdelijke contracten kan krijgen zonder dat deze automatisch worden omgezet naar een vast contract​. Dit biedt flexibiliteit voor zowel de werkgever als de student, aangezien de werkgever de student kan aannemen voor de duur van de opleiding zonder verplichtingen na afloop van de opleiding.

Beloning en Arbeidsvoorwaarden

Het salaris van een BBL-student wordt doorgaans bepaald op basis van leeftijd, het opleidingsniveau en de cao die van toepassing is op de sector. Voor BBL-studenten gelden vaak lagere lonen dan voor reguliere werknemers, maar ze ontvangen wel alle andere arbeidsrechten zoals vakantiedagen en ziektedagen naar rato van hun dienstverband​.

Subsidiemogelijkheden

Werkgevers die BBL-studenten begeleiden, kunnen in aanmerking komen voor de subsidieregeling Praktijkleren van de Rijksoverheid. Deze subsidie bedraagt maximaal €2.700 per student per jaar en is bedoeld ter ondersteuning van de begeleiding die werkgevers bieden aan de studenten​.

Toekomstperspectief

De BBL-route biedt studenten een waardevolle kans om praktische werkervaring op te doen terwijl ze hun opleiding afronden. Voor werkgevers betekent het een investering in toekomstige arbeidskrachten die al bekend zijn met de werkprocessen binnen het bedrijf.

BBL-studenten zijn een waardevolle aanvulling op het personeelsbestand van veel bedrijven, en de aparte arbeidsovereenkomst maakt het mogelijk om flexibel in te spelen op de behoeften van zowel de student als de werkgever.

Bron: SBBMis niets en blijf op de hoogte van al het nieuws

× Hoe kunnen we je helpen?