"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Aanvragen subsidie praktijkleren

Bedrijven, erkende leerbedrijven en instellingen, waaronder opleidingsbedrijven, en instellingen die een praktijkleerplaats of een werkleerplaats aanbieden aan leerlingen, studenten of deelnemers in diverse onderwijssectoren (bijvoorbeeld BBL’ers) kunnen ook in 2024 de subsidie praktijkleren aanvragen.

Deze subsidie kan oplopen tot maximaal € 2.700,00 euro per studiejaar!
Een leerbedrijf kan in aanmerking komen voor subsidie voor het deel van de periode waarin hij begeleiding heeft verzorgd tijdens het studiejaar 2023/2024. Ook als een deelnemer stopt, krijgt de werkgever naar verhouding een tegemoetkoming in de kosten die hij heeft gemaakt voor de begeleiding. De werkgever hoeft geen volledig studiejaar begeleiding te geven om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen. Begeleiding uit voorgaande studiejaren komt niet in aanmerking voor subsidie.

Extra subsidie bbl-leerplek sectoren landbouw, horeca en recreatie
De subsidieregeling Praktijkleren wordt in de studiejaar 2023-2024 uitgebreid met een extra compartiment. De extra subsidie is vanaf studiejaar 2023-2024 uitsluitend beschikbaar voor erkende leerbedrijven die een mbo bbl-leerplek aanbieden in de sectoren landbouw, horeca en recreatie. Deze sectoren kunnen bovenop de gebruikelijke subsidie praktijkleren extra subsidie aanvragen.                       
De subsidie kan worden aangevraagd voor de volgende doelgroepen
Vmbo: Leerlingen die een leer-werktraject volgen in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo. Het geldt alleen voor het traject dat specifiek is gericht op het behalen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding. Alleen het 3de en 4de leerjaar van de opleiding komen in aanmerking voor subsidie;
Mbo: Deelnemers aan een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in het mbo;
Let op: deelnemers aan een beroep opleidende leerweg (bol) komen niet in aanmerking voor subsidie. Dit geldt ook voor deelnemers aan de Derde Leerweg (OVO), EVC-trajecten en specifieke maatwerktrajecten (geen mbo bbl-opleidingen).
Hbo: Studenten die een duale of deeltijd hbo-opleiding volgen waarbij de CROHO-code van de opleiding valt binnen de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving / gezondheidszorg, gedrag & maatschappij Het gaat alleen om de opleidingen waarbij een praktijkdeel een verplicht onderdeel van de opleiding is. Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s).
VSO: Leerlingen die in het laatste schooljaar van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) zitten en onderwijs volgen in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel of in een leer-werktraject in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs;
PRO: Leerlingen die in het laatste schooljaar van het Praktijkonderwijs (PRO) zitten;
Entree in het vmbo: Leerlingen die een basisberoepsgerichte leerweg in het voorgezet onderwijs volgen die is ingericht als entreeopleiding en wordt verzorgd als beroepsbegeleidende leerweg. Meer informatie vindt u op de website van RVO.
 
De subsidieaanvraag dient na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar te worden ingediend.

Vanaf 1 juli 2024 heb je minimaal E-herkenning niveau 3 met machtiging ‘RVO diensten op niveau eH3’ nodig om in te loggen voor Subsidieregeling praktijkleren. In 2024 kan de subsidieaanvraag worden ingediend tot uiterlijk vrijdag 17 september 2024 17.00 uur. Aanvragen die RVO na dit tijdstip ontvangt, komen niet in aanmerking.
         
Loonvisie kan deze subsidie alleen voor u aanvragen indien wij over machtiging E-herkenning beschikken. Indien u werknemers in dienst heeft waarop één van de bovenstaande doelgroepen van toepassing is, laat het ons dan weten door contact op te nemen met uw salarisadministrateur. Wij zullen u vervolgens een machtigingsformulier en een Excelsheet sturen, waarin u de noodzakelijke gegevens ten behoeve van de subsidieaanvraag kunt invullen.
 

Mis niets en blijf op de hoogte van al het nieuws

× Hoe kunnen we je helpen?